Π.Ο.Π. ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΣ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ RESERVE

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

MALVASIA ΠΑΡΟΣ

MALVASIA PAROS 2 ΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Λευκός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

MALVASIA PAROS 4 ΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Λευκός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΘΑΨΑΝΑ

ΘΑΨΑΝΑ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ROSE D’ AIDANI

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

DAMERALE

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΠΑΡΟΣ AMPHORA

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΡΟΣ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

Π.Γ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΣΥΛΛΟΓΗ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΑΜΜΑ

Ερυθρός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Ροζέ

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Κυκλάδες

Π.Ο.Π. ΠΑΡΟΣ

ΠΑΡΟΣ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΠΑΡΟΣ RESERVE

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

MALVASIA PAROS

MALVASIA PAROS 2 ΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Λευκός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

MALVASIA PAROS 4 ΕΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Λευκός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΘΑΨΑΝΑ

ΘΑΨΑΝΑ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΣΥΡΤΙΚΟ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
ΡΟΖΕ

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

DAMERALE

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΠΑΡΟΣ AMPHORA

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

ΚΤΗΜΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΠΑΡΟΣ

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης Πάρος

Π.Γ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΣΥΛΛΟΓΗ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΑΜΜΑ

Ερυθρός Φυσικώς Γλυκύς
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Λευκός

Λευκός Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Ροζέ

Ροζέ Ξηρός
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη Κυκλάδες

ΜΕΛΤΕΜΙ Ερυθρός

Ερυθρός Ξηρός
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Κυκλάδες